ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ เช่น ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประกวดจัดสวนถาด การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นต้น พร้อมชิงเงินรางวัล และรับประกาศนียบัตร หากท่านใดที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตาม ลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลย …     ...
ประกาศเปิดจองบูธร้านค้า ภายในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-21.00 น.ณ ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึดอบรมการเกษตรแม่เหียะ รายละเอียดโซน ดังนี้ 1. โซนอาหารและเครื่องดื่ม และของเบ็ดเตล็ด เปิดให้จองแบบ walk in ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น....
ฝ่ายประกวดพืช ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดประกวดพืช 15 ประเภท ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประกวดพืช งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โทร....
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดปลากัดสวยงาม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 13 ประเภท ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน “รางวัลชนะเลิศสุดยอดปลากัดสวยงาม Best in Show ในงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10” และรางวัลอื่น ๆ เงินรางวัลมูลค่ารวม 35,500 บาท ค่าสมัครการประกวดปลากัด 150 บาท/ตัว ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม...