ขอเชิญร่วมการประกวดข้าว เพื่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ผู้สนใจส่งตัวอย่างข้าวเพื่อเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 ***(ปิดรับตัวอย่างข้าว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)***ส่งตัวอย่างข้าวได้ที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ไร่แม่เหียะ ตัดสินการประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00...
บ้านทุกหลังล้วนมีเศษผัก ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภคในทุก ๆ วัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขยะ แต่รู้หรือไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมาทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือนได้ง่ายๆ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยที่สามารถทำให้ต้นไม้ ผัก ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับเจริญเติบโตได้โดยไร้สารเคมี ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการทำวิจัยในเรื่องนี้ด้วย นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าว่า การทำปุ๋ยหมักของคณะเกษตรศาสตร์ มช. เริ่มจากการวิจัย โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำพวกชีวมวลมาทำปุ๋ยหมัก ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายเศษซากพืชให้กลายเป็นปุ๋ยหมักที่ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี และมีการนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดสู่ชุมชนและเกษตรกร รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ขยะสดอินทรีย์เหลือใช้จากครัวเรือนสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพได้ โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายเศษพืชให้ได้ธาตุอาหาร...
เรื่อง / ภาพ : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. คณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น “การผลิตพืชผักตามมาตรฐาน GAP/อินทรีย์” ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 เพื่อสร้างโอกาสในการขายผลผลิตแก่เกษตรกร ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่ค่อยดีนัก และดันถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ทำให้ช่วงหลังสินค้าทางการเกษตรก็ได้รับผลกระทบ เนื่องจากส่งออกไม่ได้ ราคาสินค้าต่ำ ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร...
คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่10 วันที่ 1–12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช. หลักสูตรการอบรมระยะสั้นมีจำนวน 21 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การผลิตแตงโมเมลอนในโรงเรือน การเลี้ยงแมลงทหารเสือ สวนผักในบ้านสไตล์คนเมือง การแปรรูปแมลงทหารเสือ สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค (Biofloc) การดูแลต้นไม้ให้ออกดอก (ไม้ดอกไม้ประดับ) การเลี้ยงจิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจ...
การแข่งขัน “Latte Art Smackdown” ชิงเงินรางวัลมากกว่า 22,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและใบประกาศนียบัตร ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใครมีฝีมือการเท Latte Art...