ขอเชิญประกวดกล้วยไม้ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แบ่งออกเป็นสกุลต่าง ๆ 10 ประเภท ดังนี้ 1. สกุลแวนดา-ฟ้ามุ่ย-สามปอย-ลูกผสมข้ามสกุล และสกุลใกล้เคียง 2. สกุลฟาแลนอปซิส-ม้าวิ่ง และสกุลใกล้เคียง 3. สกุลหวาย และสกุลใกล้เคียง 4. สกุลแคทลียา-อิพิเดนดรัม และสกุลใกล้เคียง 5. สกุลออนซิเดียม และสกุลใกล้เคียง 6. สกุลซิมบิเดียม-แกรมมาโตฟิลลัม และสกุลใกล้เคียง 7....
ขอเชิญประกวดชวนชม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวดจำนวน 11 ประเภทดังนี้ 1. รวมเหล่า ความสูงไม่เกิน 15 cm 2. อราบิคั่ม ความสูงไม่เกิน 25 cm 3. อราบิคั่ม ความสูงไม่เกิน 35 cm 4. ไทยโซโค ความสูงไม่เกิน 25 cm 5....
ขอเชิญประกวดสับปะรดสีและศิลปะไม้ประดับทิลแลนเซีย ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวด ดังนี้ สับปะรดสี จำนวน 11 ประเภท 1. Neoregelia ประเภทเดี่ยว 2. Neoregelia ประเภทกอ 3. Aechmea ประเภทเดี่ยว 4. Aechmea ประเภทกอ 5. Billbergia ประเภทเดี่ยว 6. Billbergia...
ขอเชิญประกวดไม้ประดับกระถางและบอนสี ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวด ดังนี้ ไม้ประดับกระถาง จำนวน 7 ประเภท 1. อโกลนีมาเดี่ยว ลำต้นตั้งตรง สีเขียว, ขาว, เหลือง 2. แก้วกาญจนา (อโกลนีมา) กอลำต้นตั้งตรงสีแดงแต้ม ปื้น - จุด - ประ - ขอบ...
“สุราก้าวหน้า กับโอกาสการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร” ความชอบ ความเชื่อ ความเป็นไปได้ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ ที่จะมาให้ความรู้ และตอบข้อสงสัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เวทีกลาง) สแกนละทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/mVe6U หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
เรื่อง/ภาพ: นายฐานิต ศาลติกุลนุการ นักวิทยาศาสตร์เกษตร (ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์, Agri-Business Model) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Editor & Artwork: นางสาวปนัดดา ไชยศักดิ์ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเกษตรถือเป็นรากเหง้าของทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง หรืออุตสาหกรรมต่างๆ และเกษตรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาหาร” วิชาความรู้หรือศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษา และนอกสถาบันการศึกษานั้น มีอยู่หลากหลายสาขาวิชา ซึ่งส่วนใหญ่เยาวชนและผู้คนทั่วไปเลือกที่จะเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ...
 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือโรงเรียนที่สนใจ ที่อยากเข้าร่วมชมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565… สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 8 ธันวาคม 2565 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกันคือ รอบที่ 1 09.30 น. – 10.30 น. และ รอบที่...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ“เส้นทาง กัญชงกัญชา พืชเศรษฐกิจของไทย” #ตอนที่1ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STEP)มาเที่ยวงานกันเยอะๆน๊าาาาา 👋 สแกนลงทะเบียน หรือคลิกลิ้งค์ https://cmu.to/kPwJ0 หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
เรื่อง/ภาพ: นายฐานิต ศาลติกุลนุการ นักวิทยาศาสตร์เกษตร (ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์, Agri-Business Model) ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. Artwork & Layout : นางสาวปนัดดา ไชยศักดิ์ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตลาดพืชผักปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย สถานที่ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ หุบเขา ต้นไม้ อากาศบริสุทธิ์ และพืชผักปลอดภัย ศูนย์รวมใจของ “กลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยแนวทิวเขาที่ทอดยาว ในมุมมองรอบทิศเกือบ...
ขอเชิญร่วมประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวด ดังนี้ กระบองเพชร จำนวน 7 ประเภท 1. แอสโตรไฟล์ตั้ม 2. ยิมโนคาลัยเซียม 3. แมมมิราเรียกอ (กระถางไม่เกิน 10 นิ้ว) 4. โนโตแคคตัส 5. แคคตัสหงอน 6. โครีแฟนทรา 7. อิซินอปซิส...