05-10-2022

ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ขอเชิญ ร่วมชม ร่วมเชียร์ กิจกรรมนักเรียน นักศึกษาในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน และสถานที่การแข่งขันได้ตามลิ้งค์ที่ปรากฏ

https://cmu.to/northernagricmu