12-10-2022

ขอเชิญชวนลงทะเบียน Open Agri CMU House 2022 ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

🏷 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือโรงเรียนที่สนใจ ที่อยากเข้าร่วมชมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565… สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

💡สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 8 ธันวาคม 2565
⌚️ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกันคือ รอบที่ 1 09.30 น. – 10.30 น. และ รอบที่ 2 11.00-12.00 น.

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเกษตรภาคเหนือในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้และส่งเสริมนวัตกรรมอัจฉริยะทางการเกษตรไปด้วยกัน ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วม Open Agri CMU House งานเกษตรภาคเหนือ ที่นี่