03-11-2022

ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565
โดยมีกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาที่ขยายการรับสมัคร คือ
1. ประกวดวาดภาพระบายสี
2. การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
3. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

🕰ขยายเวลาการรับสมัคร
รับสมัครวันนี้ – 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 น.

🖲พร้อมชิงเงินทุนการศึกษา โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
สามารถลงทะเบียนได้ตาม ลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลย …

  1. ลงทะเบียนกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี
  2. ลงทะเบียนการแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
  3. ลงทะเบียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053 – 944641-2, 053 – 944644 โทรสาร 053 – 944666 (ในวันเวลาราชการ)