26-07-2022

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดปลากัดสวยงามชิงถ้วยพระราชทาน

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดปลากัดสวยงาม

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 13 ประเภท ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน

“รางวัลชนะเลิศสุดยอดปลากัดสวยงาม Best in Show ในงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10”

และรางวัลอื่น ๆ เงินรางวัลมูลค่ารวม 35,500 บาท

ค่าสมัครการประกวดปลากัด 150 บาท/ตัว

ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

ณ ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ผู้ประสานงาน: คุณนภสินธุ์ สมมิตร โทร. 084-040-9749 และ ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม โทร.091-551-0533)