02-11-2022

การทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “การทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง”

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารนวัตกรรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/56q32

หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/