02-11-2022

กำหนดการประชุมและเสวนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565

เสวนาวิชาการงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10