01-11-2022

ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ภาคการเกษตรกำลังเผชิญ มุมมอง เกษตรคาร์บอนต่ำ

⛈🌪🌎การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ จะมีผลกระทบกับภาคเกษตรอย่างไร🌾🌾🌾เกษตรคาร์บอนต่ำ คืออะไร สามารถมาหาคำตอบได้ในเสวนาวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ ในหัวข้อ “ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ภาคการเกษตรกำลังเผชิญ มุมมอง เกษตรคาร์บอนต่ำ”

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เวทีกลาง)

สแกนลงทะเบียน หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://cmu.to/onuZJ

หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/