02-11-2022

เส้นทาง กัญชงกัญชา พืชเศรษฐกิจของไทย – ตอนที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ธุรกิจกัญชง หลังปลดล็อค แนวทางความเป็นไปได้”

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STEP)

สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/8ZoCz

หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/