งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022
05-11-2022

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร  อาหาร และเชิงสุขภาพ “กิน ฟิน บิน”