04-11-2022

นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับกิจกรรมในโซนที่ 3 หมายเลข 20