26-07-2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดพืช “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ฝ่ายประกวดพืช ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

จัดประกวดพืช 15 ประเภท ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565

เพื่อจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ในวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ฝ่ายประกวดพืช งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

โทร. 053-944040 , 081-9920983 , 080-5499591