05-10-2022

การประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ

ขอเชิญร่วมประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายการประกวด ดังนี้

กระบองเพชร จำนวน 7 ประเภท
1. แอสโตรไฟล์ตั้ม
2. ยิมโนคาลัยเซียม
3. แมมมิราเรียกอ (กระถางไม่เกิน 10 นิ้ว)
4. โนโตแคคตัส
5. แคคตัสหงอน
6. โครีแฟนทรา
7. อิซินอปซิส

ไม้อวบน้ำ จำนวน 10 ประเภท
1. อากาเว่
2. อะโล
3. ฮาโวเทีย
4. ยูโฟเบีย (ยกเว้นโป๊ยเซียน)
5. แกสทีเรีย
6. พาซิโพเดียม
7. กุหลาบหิน
8. ดอททีเนีย (Dorstenia)
9. ไม้อวบน้ำหงอน
10. สกุลอื่น ๆ

รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  700 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  500 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  300 บาท

กำหนดการ

วันส่งพืชเข้าประกวด  : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น.  และ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. 
วันตัดสินการประกวด  :  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จัดแสดงพืชประกวด : วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883