31-10-2022

การประกวดกล้วยไม้

ขอเชิญประกวดกล้วยไม้

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

แบ่งออกเป็นสกุลต่าง ๆ 10 ประเภท ดังนี้

1. สกุลแวนดา-ฟ้ามุ่ย-สามปอย-ลูกผสมข้ามสกุล และสกุลใกล้เคียง		
2. สกุลฟาแลนอปซิส-ม้าวิ่ง และสกุลใกล้เคียง		
3. สกุลหวาย และสกุลใกล้เคียง		
4. สกุลแคทลียา-อิพิเดนดรัม และสกุลใกล้เคียง		
5. สกุลออนซิเดียม และสกุลใกล้เคียง		
6. สกุลซิมบิเดียม-แกรมมาโตฟิลลัม และสกุลใกล้เคียง		
7. สกุลรองเท้านารี และสกุลใกล้เคียง		
8. กล้วยไม้พันธุ์แท้-สกุลสิงโตกรอกตา และสกุลใกล้เคียง
9. กล้วยไม้ดิน	
10. กล้วยไม้พัฒนาพันธุ์ออกดอกครั้งแรก และกล้วยไม้ดอกหอม

รางวัลประกวดกล้วยไม้แต่ละประเภท
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 500 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 300 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200 บาท

รางวัลยอดเยี่ยมประกวดกล้วยไม้ในแต่ละประเภท
รางวัลละ 1,000 บาท 10 รางวัล

รางวัลกล้วยไม้ยอดเยี่ยมของงาน
รางวัลละ 5,000 บาท 1 รางวัล

กำหนดการ

วันส่งพืชเข้าประกวด  : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. 
วันตัดสินการประกวด  :  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดแสดงพืชประกวด : วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883