01-11-2022

การประกวดกาแฟ

ขอเชิญประกวดกาแฟ ชิงโล่ยอดเยี่ยม

ประกวดคุณภาพกาแฟ จำนวน 1 ประเภท

คือ กาแฟอะราบิกา : กาแฟกะลา
ส่งตัวอย่างกาแฟกะลา (น้ำหนัก 2 กิโลกรัม)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565
ณ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 700 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท

กำหนดการ

ตัดสินการประกวด
วันที่ 2 ธ.ค. 2565

วันจัดแสดงผลงาน
วันที่ 2 – 12 ธ.ค. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883