29-09-2022

การประกวดข้าว 🌾

ขอเชิญร่วมการประกวดข้าว

เพื่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ผู้สนใจส่งตัวอย่างข้าวเพื่อเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565
***(ปิดรับตัวอย่างข้าว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)***
ส่งตัวอย่างข้าวได้ที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ไร่แม่เหียะ

ตัดสินการประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดส่งตัวอย่างข้าว
อาคารเรียนและปฏิบัติการพืชไร่ เลขที่ 115 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ลิงค์สถานที่จัดส่งตัวอย่างข้าวเพื่อประกวด : shorturl.at/bdfpz

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883