07-11-2022

การประกวดจัดดอกไม้

ขอเชิญประกวดจัดดอกไม้

รายการประกวดจำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1. จัดกระเช้าดอกไม้
2. จัดช่อดอกไม้
3. จัดแจกันดอกไม้

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 700 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท

กำหนดการ

เข้าร่วมการประกวด
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัดสินการประกวด
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

วันจัดแสดงผลงาน
วันที่ 7 – 12 ธันวาคม 2565

รายละเอียดการสมัคร
🔸 กติกาการประกวด
🔸 ระเบียบการเข้าร่วมการประกวด
🔸 กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883