28-10-2022

การประกวดชวนชม

ขอเชิญประกวดชวนชม

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายการประกวดจำนวน 11 ประเภทดังนี้

1. รวมเหล่า ความสูงไม่เกิน 15 cm 
2. อราบิคั่ม ความสูงไม่เกิน 25 cm
3. อราบิคั่ม ความสูงไม่เกิน 35 cm
4. ไทยโซโค ความสูงไม่เกิน 25 cm
5. ไทยโซโค ความสูงไม่เกิน 35 cm
6. ชวนชมเขาแกะ ความสูงไม่เกิน 35 cm
7. ไม้สีขาเดียว ไม่จำกัดความสูง
8. ไม้สีโขด ไม่จำกัดความสูง ไม้สีทรงพุ่ม
9. ไม่จำกัดความสูง
10. ไม้ลีลา จินตนาการ open

รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  700 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  500 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  300 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลทั้ง 3 รางวัล

11. ไม้รวมเหล่าอลังการ open (รุ่นพิเศษ)

รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  2,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  1,500 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  1,000 บาท

กำหนดการ

วันส่งพืชเข้าประกวด  : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. และ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. 
วันตัดสินการประกวด  :  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จัดแสดงพืชประกวด : วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883