05-10-2022

การประกวดบอนไซ

ขอเชิญร่วมประกวดบอนไซ

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายการประกวดจำนวน 19 ประเภท ดังนี้

ไม้ทรงมาตรฐาน
1. ไม้จิ๋ว ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 15 เซนติเมตร
2. ไม้เล็ก ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 30 เซนติเมตร
3. ไม้รุ่นกลาง ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 45 เซนติเมตร
4. ไม้รุ่นใหญ่ ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 60 เซนติเมตร
ไม้ตอ
5. ไม้ตอเล็ก ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน  30 เซนติเมตร
6. ไม้ตอกลาง ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 45 เซนติเมตร
7. ไม้ตอใหญ่ ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 60 เซนติเมตร
ไม้ซาก
8. ไม้ซากเล็ก ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 35 เซนติเมตร
9. ไม้ซากกลาง ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 55 เซนติเมตร
ไม้ทรง
10. ไม้ลู่ลม ไม่จำกัดขนาดและความสูงของต้นไม้
11. ไม้ป่าธรรมชาติ ความยาวกระถางไม่เกิน 70 เซนติเมตร
12. ไม้ตกกระถางเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระถางไม่เกิน 30 เซนติเมตร
13. ไม้กึ่งตกกระถางเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระถางไม่เกิน 30 เซนติเมตร
14. ไม้ราก ต้องมีจำนวนรากตั้งแต่ 2 รากขึ้นไป
15. ไม้เอนชาย ไม่จำกัดขนาดกระถางและความสูงต้น
16. ไม้โคนคู่ ไม่จำกัดขนาดกระถางและความสูงต้น
ไม้เกาะหิน
17. ไม้เกาะหิน เกาะคร่อม ไม่จำกัดขนาดกระถางและความสูงต้น (หินธรรมชาติ)
18. ไม้เกาะหิน เกาะแง่ง ไม่จำกัดขนาดกระถางและความสูงต้น (หินธรรมชาติ)

รางวัลสำหรับประเภทที่ 1-18
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  700 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  500 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  300 บาท

19.   ชุดศิลป์  (ชุด 5)  ชั้นวางต้องเป็นไปตามสากลนิยม และเป็นวัสดุธรรมชาติ

รางวัลสำหรับประเภทที่ 19
รางวัลที่ 1 เงินสด 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 1,500 บาท
  รางวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บาท    

กำหนดการ

วันส่งพืชเข้าประกวด  : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. 
วันตัดสินการประกวด  :  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จัดแสดงพืชประกวด : วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883