07-11-2022

การประกวดมากาเร็ต

ขอเชิญประกวดมากาเร็ต

รายการประกวดจำนวน 1 ประเภท : มากาเร็ตตัดดอก

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 300 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 200 บาท

กำหนดการ

ส่งตัวอย่างมากาเร็ต (ตัดดอก)
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัดสินการประกวด
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

วันจัดแสดงผลงาน
วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883