05-11-2022

การประกวดสตรอว์เบอร์รี

ขอเชิญประกวดสตรอว์เบอร์รี

รายการประกวดจำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1. สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80
2. สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 88
3. สตรอว์เบอร์รีพันธุ์ 329

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 300 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 200 บาท

กำหนดการ

ส่งตัวอย่างผลสตรอว์เบอร์รี (น้ำหนัก 1 กิโลกรัม)
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัดสินการประกวด
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

วันจัดแสดงผลงาน
วันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883