28-10-2022

การประกวดสับปะรดสีและศิลปะไม้ประดับทิลแลนเซีย

ขอเชิญประกวดสับปะรดสีและศิลปะไม้ประดับทิลแลนเซีย

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายการประกวด ดังนี้

สับปะรดสี จำนวน 11 ประเภท
1. Neoregelia ประเภทเดี่ยว
2. Neoregelia ประเภทกอ
3. Aechmea ประเภทเดี่ยว
4. Aechmea ประเภทกอ
5. Billbergia ประเภทเดี่ยว
6. Billbergia ประเภทกอ
7. Tillandsia ประเภทเดี่ยว
8. Tillandsia ประเภทกอ
9. Xeric Bromeliad ประเภทเดี่ยว
10. Xeric Bromeliad ประเภทกอ
11. Other Bromeliad (สกุลอื่น ๆ) (Xeric Bromeliad สับปะรดทนแล้ง)

ศิลปะการประดับทิลแลนเซีย จำนวน 3 ประเภท
1. แบบตั้งโต๊ะ
2. แบบแขวนติดผนัง
3. แบบแขวนลอย

รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  700 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  500 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  300 บาท

กำหนดการ

วันส่งพืชเข้าประกวด  : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. 
:  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จัดแสดงพืชประกวด : วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883