05-10-2022

การประกวดโป๊ยเซียน

ขอเชิญร่วมประกวดโป๊ยเซียน

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายการประกวดแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 9 ประเภท ดังนี้

1. กลุ่มลูกไม้
    ลูกไม้คละสี ความสูงไม่เกิน 15 นิ้ว
2. กลุ่มไม้เดี่ยว
    ไม้เดี่ยวคละสี ความสูงไม่เกิน 25 นิ้ว
3. กลุ่มไม้พุ่ม
    ไม้พุ่มคละสี ความสูงไม่เกิน 35 นิ้ว
4. กลุ่มไม้ดอกใหญ่
    4.1 ไม้ 8 ดอกใหญ่ คละสี ไม่กำหนดความสูง
    4.2 ไม้ 16 ดอกใหญ่ คละสี ไม่กำหนดความสูง
5. กลุ่มไม้ดอกเล็ก
    5.1 ไม้ดอกเล็กคละสี เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มไม่เกิน 20 นิ้ว
    5.2 ไม้ดอกเล็กคละสี เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มเกิน 20 นิ้ว
6. กลุ่มไม้ใบด่าง
    ไม้ใบด่างคละสี ไม่กำหนดความสูง
7. กลุ่มโป๊ยเซียนกำแพงเมืองจีน
    โป๊ยเซียนกำแพงเมืองจีน ไม่กำหนดความสูง

รางวัล
รางวัลที่ 1  เงินรางวัล  700  บาท          
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  500  บาท           
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  300  บาท           

กำหนดการ

วันส่งพืชเข้าประกวด   : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น.
วันตัดสินการประกวด  : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จัดแสดงพืชประกวด : วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883