26-10-2022

การประกวดไม้ประดับกระถางและบอนสี

ขอเชิญประกวดไม้ประดับกระถางและบอนสี

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายการประกวด ดังนี้

ไม้ประดับกระถาง จำนวน 7 ประเภท 
1. อโกลนีมาเดี่ยว ลำต้นตั้งตรง สีเขียว, ขาว, เหลือง 
2. แก้วกาญจนา (อโกลนีมา) กอลำต้นตั้งตรงสีแดงแต้ม ปื้น - จุด - ประ - ขอบ 
3. ฟิโลเดนดรอน 
4. อโลคาเซีย 
5. หน้าวัวใบด่าง 
6. ไม้ด่าง 
7. มอนสเตอร่า 

บอนสี จำนวน 5 ประเภท 
1. บอนกอใบยาว    ไม่จำกัดความสูง 
2. บอนกอใบไทย    ไม่จำกัดความสูง 
3. บอนเดี่ยวใบไทย  สูงไม่เกิน 8 นิ้ว 
4. บอนเดี่ยวใบยาว  สูงไม่เกิน 8 นิ้ว 
5. บอนใบกาบ      ไม่จำกัดความสูง 

รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  700 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  500 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  300 บาท

กำหนดการ

วันส่งพืชเข้าประกวด  : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. 
วันตัดสินการประกวด  : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จัดแสดงพืชประกวด : วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944040 , 089-8509118 , 081-9920883