30-11-2022

ขอขอบคุณการสนับสนุนรถเฮี๊ยบและรถโฟล์คลิฟท์ จาก บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

ฝ่ายประกวดพืช งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ที่สนับสนุนรถเฮี๊ยบและรถโฟล์คลิฟท์ พร้อมคนขับและผู้ช่วยร่วม กิจกรรมการประกวดพืช ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565