14-11-2022

การประกวดสุนัข all breed (open show) ชิงถ้วยพระราชทาน

ขอเชิญร่วมชมและส่งสุนัขเข้าประกวด “การประกวดสุนัข all breed (open show)” ชิงถ้วยพระราชทาน

ในงาน “เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10” เวลา 13.00 – 21.00 น. โซนเวทีกลาง ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565
การประกวดสุนัข all breed (open show) *อเมริกันพิทบลู,อเมริกันบุลลี่ สามารถลงประกวดได้ ชิงถ้วย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565
การประกวดสุนัข อเมริกันพิทบลู,อเมริกันบุลลี่,แบนด๊อก ชิงถ้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565
การประกวดสุนัข all breed (open show) *อเมริกันพิทบลู,อเมริกันบุลลี่ สามารถลงประกวดได้ ชิงถ้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สิทธิ์เข้าชิงถ้วยพระราชทาน ในรอบ Supreme Best in Show ในวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565
– Best in show เงินรางวัล 5,000 บาท
– Best Junior in show เงินรางวัล 5,000 บาท
– Best puppy in show เงินรางวัล 5,000 บาท
– Best baby in show เงินรางวัล 5,000 บาท

วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565
การประกวดสุนัข all breed (open show) *อเมริกันพิทบลู,อเมริกันบุลลี่ สามารถลงประกวดได้ ถ้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้สิทธิ์เข้าชิงถ้วยพระราชทาน ในรอบ Supreme Best in Show
– Best in show เงินรางวัล 5,000 บาท
– Best Junior in show เงินรางวัล 5,000 บาท
– Best puppy in show เงินรางวัล 5,000 บาท
– Best baby in show เงินรางวัล 5,000 บาท

คัดเลือกที่สุดของที่สุดกับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
– Supreme Best In Show
– Supreme Best Junior In Show
– Supreme Best Puppy In Show
– Supreme Best Baby In Show

*****มีห้องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับพักสุนัขข้างสนามประกวด แบ่งกรุ๊ปตามระบบFCI เริ่มประกวดเวลา14.00 น.

รางวัลเป็นถ้วยรางวัลทุกรางวัลตั้งแต่อันดับ1,2,3ในรุ่นเป็นต้นไป

👉🏻 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดสุนัข โทร.085-0294804 (คุณสกุลชัย ถนัดค้า)

👉🏻 สอบถามรายละเอียด “ฝ่ายประกวดสัตว์” โทร. 053-944070 (128,131) ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ หรือ 088-2720528 ( ฐิติกร )