10-11-2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันสัตว์ปีกชิงถ้วยพระราชทาน

🐓 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันสัตว์ปีกชิงถ้วยพระราชทาน ชมกิจกรรมโชว์อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน และเที่ยวช๊อปสินค้าตลาดนัดสัตว์ปีก ภายในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 วันที่ 1-12 ธ.ค. 65 โซน Happy Farmland ดินแดนแห่งฟาร์มสุข
ณ ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🐔ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการประกวดสัตว์ปีก โทร. 092-7385306 (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองสวยงาม จังหวัดเชียงใหม่)

👇👇 สอบถามรายละเอียด “ฝ่ายประกวดสัตว์” โทร. 053-944070 (128,131) ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ หรือ 088-2720528 ( ฐิติกร )