04-11-2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประกวดไก่พื้นเมือง ”สีสันแห่งล้านนา”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประกวดไก่พื้นเมือง ”สีสันแห่งล้านนา”ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

วันที่ 1-12 ธ.ค. 65 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประกวดสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ค่ะ