08-11-2022

หลักสูตรอบรมระยะสั้น Souffle pancake กับเชฟมือทอง 2 ท่าน

Souffle pancake

หลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น “การทำ Souffle pancake และการจัดจาน” สร้างโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะอาชีพกับเชฟมือทองถึง 2 ท่าน

ดูสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ที่ https://northern-agricmu-expo.com/activities/short-term-training/