08-11-2022

เรียนรู้ “การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์”

การตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

“การตลาดออนไลน์” เปลี่ยนป็น “การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์” ให้ชัดเจน เข้มข้นตรงกับเนื้อหาที่อัดแน่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปใช้ได้ทันที

  • หลักสูตร “การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรผ่านเเพลตฟอร์มออนไลน์”
  • วิทยากร คุณธิติพันธ์ บุญมี CEO Farmbook
  • เรียนรู้การบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลาดสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและเกษตรกรโดยตรง มีระบบการบริหารจัดการฟาร์มและการจัดส่งสินค้าแบบครบถ้วน
  • เพียงแค่มี Smart Phone ก็สามารถเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรได้

อบรมวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสถานีระบบทรัพยากรเกษตร ชั้น 2 ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ดูสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ที่ https://northern-agricmu-expo.com/activities/short-term-training/

Leave a Reply

Your email address will not be published.