งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022
25-10-2022

สุราก้าวหน้ากับโอกาสการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

“สุราก้าวหน้า กับโอกาสการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร” ความชอบ ความเชื่อ ความเป็นไปได้ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ ที่จะมาให้ความรู้ และตอบข้อสงสัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เวทีกลาง)

สแกนละทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/mVe6U

หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/