14-09-2022

เปิด 21 หลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น เกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

อบรมวิชาชีพระยะสั้น

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่10 วันที่ 1–12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

หลักสูตรการอบรมระยะสั้นมีจำนวน 21 หลักสูตร ดังนี้

 • หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ
 • การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
 • การผลิตแตงโมเมลอนในโรงเรือน
 • การเลี้ยงแมลงทหารเสือ
 • สวนผักในบ้านสไตล์คนเมือง
 • การแปรรูปแมลงทหารเสือ สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค (Biofloc)
 • การดูแลต้นไม้ให้ออกดอก (ไม้ดอกไม้ประดับ)
 • การเลี้ยงจิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจ แหล่งใหม่กับการแปรรูปเชิงพาณิชย์
 • ระบบน้ำทางการเกษตร
 • การชงกาแฟ และเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ
 • โรคพืชเบื้องต้น
 • นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
 • การทำของหวาน 3 สัมผัส Possct, Panna cotta, Yogurt
 • การขยายพันธุ์ไม้ใบ
 • เปิดโลกของชีส การทำชีสสด Cottage cheese, Mozzarella cheese
 • การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์
 • การผลิตพืชผักตามมาตรฐาน GAP / อินทรีย์
 • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพครบวงจร
 • การทำ Souffle Pancake และการจัดจาน
 • การปลูกเลี้ยงไม้ใบ / เฟิร์น

ลงทะเบียนได้ที่ ;

https://www.agri.cmu.ac.th/kasetfairstudent/register/training_list

สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ ;

ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-944-088 (ในวันเเละเวลาราชการ)

อบรมระยะสั้น