16-11-2022

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แข่งขันในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่าง

https://agri.cmu.ac.th/kasetfairstudent/main/program