งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022
05-11-2022

การประกวดพืชและสัตว์ชิงถ้วยพระราชทาน