งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022
04-11-2022

การแสดงสินค้านวัตกรรมเกษตรและอาหารจากผู้สนับสนุนการจัดงาน