งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022
09-11-2022

บรรยากาศสถานที่จัดงาน