ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” แข่งขันในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่าง https://agri.cmu.ac.th/kasetfairstudent/main/program
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565โดยมีกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาที่ขยายการรับสมัคร คือ1. ประกวดวาดภาพระบายสี2. การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร3. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครรับสมัครวันนี้ – 15 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 น. พร้อมชิงเงินทุนการศึกษา โล่รางวัล และประกาศนียบัตรสามารถลงทะเบียนได้ตาม ลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลย...
ขอเชิญ ร่วมชม ร่วมเชียร์ กิจกรรมนักเรียน นักศึกษาในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน และสถานที่การแข่งขันได้ตามลิ้งค์ที่ปรากฏ https://cmu.to/northernagricmu
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ เช่น ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประกวดจัดสวนถาด การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นต้น พร้อมชิงเงินรางวัล และรับประกาศนียบัตร หากท่านใดที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตาม ลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลย …     ...