ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือโรงเรียนที่สนใจ ที่อยากเข้าร่วมชมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565… สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 8 ธันวาคม 2565 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกันคือ รอบที่ 1 09.30 น. – 10.30 น. และ รอบที่...