ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “เกษตรสมัยใหม่สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน: จาก BCG สู่ SDGs” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STEP) สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/jU1GG หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ความสุขที่กินได้จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร” ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ เวทีกลาง ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/nXo7L หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “การทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารนวัตกรรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/56q32 หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ธุรกิจกัญชง หลังปลดล็อค แนวทางความเป็นไปได้” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STEP) สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/8ZoCz หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
เส้นทาง กัญชง กัญชา พืชเศรษฐกิจของไทย – ตอนที่ 2 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “กัญชากับการใช้ประโยชน์ทางแพทย์ จากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STEP) มาเที่ยวงานกันเยอะๆน๊าาาา 👏 สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/zJDnX...
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ จะมีผลกระทบกับภาคเกษตรอย่างไรเกษตรคาร์บอนต่ำ คืออะไร สามารถมาหาคำตอบได้ในเสวนาวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ ในหัวข้อ “ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ภาคการเกษตรกำลังเผชิญ มุมมอง เกษตรคาร์บอนต่ำ” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เวทีกลาง) สแกนลงทะเบียน หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://cmu.to/onuZJ หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
“สุราก้าวหน้า กับโอกาสการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร” ความชอบ ความเชื่อ ความเป็นไปได้ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ ที่จะมาให้ความรู้ และตอบข้อสงสัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เวทีกลาง) สแกนละทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/mVe6U หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ“เส้นทาง กัญชงกัญชา พืชเศรษฐกิจของไทย” #ตอนที่1ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STEP)มาเที่ยวงานกันเยอะๆน๊าาาาา 👋 สแกนลงทะเบียน หรือคลิกลิ้งค์ https://cmu.to/kPwJ0 หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/