งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022
ขอเชิญประกวดชวนชม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวดจำนวน 11 ประเภทดังนี้ 1. รวมเหล่า ความสูงไม่เกิน 15 cm 2. อราบิคั่ม ความสูงไม่เกิน 25 cm 3. อราบิคั่ม ความสูงไม่เกิน 35 cm 4. ไทยโซโค ความสูงไม่เกิน 25 cm 5....
ขอเชิญประกวดสับปะรดสีและศิลปะไม้ประดับทิลแลนเซีย ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวด ดังนี้ สับปะรดสี จำนวน 11 ประเภท 1. Neoregelia ประเภทเดี่ยว 2. Neoregelia ประเภทกอ 3. Aechmea ประเภทเดี่ยว 4. Aechmea ประเภทกอ 5. Billbergia ประเภทเดี่ยว 6. Billbergia...
ขอเชิญประกวดไม้ประดับกระถางและบอนสี ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวด ดังนี้ ไม้ประดับกระถาง จำนวน 7 ประเภท 1. อโกลนีมาเดี่ยว ลำต้นตั้งตรง สีเขียว, ขาว, เหลือง 2. แก้วกาญจนา (อโกลนีมา) กอลำต้นตั้งตรงสีแดงแต้ม ปื้น - จุด - ประ - ขอบ...
ขอเชิญร่วมประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวด ดังนี้ กระบองเพชร จำนวน 7 ประเภท 1. แอสโตรไฟล์ตั้ม 2. ยิมโนคาลัยเซียม 3. แมมมิราเรียกอ (กระถางไม่เกิน 10 นิ้ว) 4. โนโตแคคตัส 5. แคคตัสหงอน 6. โครีแฟนทรา 7. อิซินอปซิส...
ขอเชิญร่วมประกวดบอนไซ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวดจำนวน 19 ประเภท ดังนี้ ไม้ทรงมาตรฐาน1. ไม้จิ๋ว ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 15 เซนติเมตร2. ไม้เล็ก ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 30 เซนติเมตร3. ไม้รุ่นกลาง ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 45 เซนติเมตร4. ไม้รุ่นใหญ่ ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 60 เซนติเมตรไม้ตอ5. ไม้ตอเล็ก ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน ...
ขอเชิญร่วมประกวดโป๊ยเซียน ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวดแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 9 ประเภท ดังนี้ 1. กลุ่มลูกไม้    ลูกไม้คละสี ความสูงไม่เกิน 15 นิ้ว 2. กลุ่มไม้เดี่ยว    ไม้เดี่ยวคละสี ความสูงไม่เกิน 25 นิ้ว 3. กลุ่มไม้พุ่ม   ...
ขอเชิญร่วมการประกวดข้าว เพื่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ผู้สนใจส่งตัวอย่างข้าวเพื่อเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 ***(ปิดรับตัวอย่างข้าว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)***ส่งตัวอย่างข้าวได้ที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ไร่แม่เหียะ ตัดสินการประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00...
ฝ่ายประกวดพืช ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดประกวดพืช 15 ประเภท ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประกวดพืช งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โทร....