“สุราก้าวหน้า กับโอกาสการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร” ความชอบ ความเชื่อ ความเป็นไปได้ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ ที่จะมาให้ความรู้ และตอบข้อสงสัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เวทีกลาง) สแกนละทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/mVe6U หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
ประกาศเปิดจองบูธร้านค้า ภายในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-21.00 น.ณ ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึดอบรมการเกษตรแม่เหียะ รายละเอียดโซน ดังนี้ 1. โซนอาหารและเครื่องดื่ม และของเบ็ดเตล็ด เปิดให้จองแบบ walk in ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น....