งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

จัดภายในศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50100

พิกัด: 18°45’43.9″N 98°56’00.1″E