งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022
04-11-2022

จุดบริการห้องสุขาภายในงาน

จุดบริการห้องสุขาภายในงานประกอบด้วย 6 จุดด้วยกัน