งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022
07-11-2022

ถ่ายทอดสด kick off งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10