26-07-2022

เปิดจองบูธร้านค้า ภายในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

ประกาศเปิดจองบูธร้านค้า ภายในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-21.00 น.
ณ ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึดอบรมการเกษตรแม่เหียะ

รายละเอียดโซน ดังนี้

1. โซนอาหารและเครื่องดื่ม และของเบ็ดเตล็ด

เปิดให้จองแบบ walk in ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องการเงิน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และจองผ่านระบบ Line ได้ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2. โซนต้นไม้ และอื่นๆ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ระบบ Line)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานฝ่ายงานร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร
ผศ. ดร.ณฐิตากานต์/ คุณยุ้ย/ คุณสุภนิช/ คุณอังคณา 081-9655669, 053-944009 ต่อ 115, 116, 117 (ในเวลาราชการ)
Line ID: puifailipstick