ขอเชิญร่วมการประกวดข้าว เพื่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ผู้สนใจส่งตัวอย่างข้าวเพื่อเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 ***(ปิดรับตัวอย่างข้าว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)***ส่งตัวอย่างข้าวได้ที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ไร่แม่เหียะ ตัดสินการประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00...