ขอเชิญร่วมประกวดบอนไซ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวดจำนวน 19 ประเภท ดังนี้ ไม้ทรงมาตรฐาน1. ไม้จิ๋ว ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 15 เซนติเมตร2. ไม้เล็ก ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 30 เซนติเมตร3. ไม้รุ่นกลาง ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 45 เซนติเมตร4. ไม้รุ่นใหญ่ ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 60 เซนติเมตรไม้ตอ5. ไม้ตอเล็ก ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน ...