ขอเชิญร่วมประกวดโป๊ยเซียน ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวดแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 9 ประเภท ดังนี้ 1. กลุ่มลูกไม้    ลูกไม้คละสี ความสูงไม่เกิน 15 นิ้ว 2. กลุ่มไม้เดี่ยว    ไม้เดี่ยวคละสี ความสูงไม่เกิน 25 นิ้ว 3. กลุ่มไม้พุ่ม   ...